Certificări

PAVMIR Construcții este certificată ISO 9001, ISO 14001, ISO 450001,ANIF, ANRE pentru activități de antepriza în construcții, construcții civile și industriale, construcții hidrotehnice și îmbunătățiri funciare , rețele electrice structuri de rezistență, finisaje interioare, fațade, placări ceramice, șape și tencuieli mecanizate etc, fiind preocupată de implementarea standardelelor internaționale, specialiștii în domeniu asigurând proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității, mediului și al sănătății și securității ocupaționale în activitatea desfășurată.

Sistemul de management implementat ne permite să avem o organizare internă eficientă, cu proceduri de lucru clar definite, rolul acestora fiind creșterea calității muncii noastre și, implicit, satisfacerea cerințelor beneficiarilor noștri.